Cieľom občianskeho združenia Rizóm je podpora a rozvíjanie vedeckých, umeleckých a odborných aktivít so zameraním na popularizáciu a interdisciplinaritu, ktoré sú určené najmä pre mládež.

Združenie má ambíciu podporovať mladých vedeckých pracovníkov a mladých autorov.

Rizóm vydáva internetový časopis

https://www.nun.sk/Prečo Rizóm?

Francúzski filozofi G. Deleuze a F. Guattari v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch dvadsiateho storočia prichádzajú s konceptom rizomatickej "štruktúry" (podzemná koreňová štruktúra rastlín) reprezentujúcim model rozvetveného, nehierarchicky organizovaného systému bez centrálneho ukotvenia - každý bod tohto modelu môže byť transverzálne spojený s ktorýmkoľvek iným bodom. Rizóm, na rozdiel od stromu, ktorý má hierarchickú štruktúru (vertikály a horizontály), má kartografický charakter, je reprezentovaný simultánne spolupôsobiacimi líniami. Autori tak nadväzujú na dynamické chápanie štruktúry; jej jednotlivé prvky sú zložito prepojené, pričom prichádza k ustavičnej zmene a rekonfigurácii.


S kým spolupracujeme