Organizačná štruktúra Rizómu


Pavel Matejovič - predseda

Tamara Janecová - podpredseda

Jozef Pecho - člen predsedníctva

Peter Butko - člen

Jana Matejovičová - člen


Dokumenty