Stretnutie s Pavlom Brankom

17.12.2018  v Divadle Ticho a spol. 

pod názvom

Pavel Branko: 

Človek v opozícii

Moderoval Pavel Matejovič

Súčasťou diskusie bola aj prezentácia kníh slovenského vydavateľstva F. R. & G.

Aktivity komorného kultúrneho centra TICHO a spol. z verejných zdrojov podporili:
Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj a Bratislava Staré mesto 

Foto: Pavel Matejovič 

(s Pavlom Brankom sa rozpráva Iris Kopcsayová)

Životopis Pavla Branka:

1921 - 32  Detstvo na Hačave, okres Hnúšťa
1932 - 40 Bratislava, reálne gymnázium s maturitou
1940 - 41 2 semestre Slovenská vysoká škola technická v Bratislave
1940 - 42 3 krátkodobé príležitostné zamestnania
1942 - 45 Politický väzeň - Bratislava, Nitra, Leopoldov, Mauthausen
1945 - 48 Prekladateľ na voľnej nohe
1948 - 52 Ako filmový publicista na voľnej nohe prispieva do periodík Pravda, Práca, Náš film, Kultúrny život, Slovenské pohľady, Smena, Ľudovýchova, Slovenská reč, Pod zástavou socializmu, Svet socializmu a i. Zároveň činný ako prekladateľ
1953 - 56 Iba prekladateľ na voľnej nohe
1956 - 69 Redaktor Film a divadlo
1956 - 72 Ako filmový publicista prispieva:
Na Slovensku:
Čítanie o ZSSR, Film a divadlo, Kultúrny život, Ľudovýchova, Mladá tvorba, Národná obroda, Nové slovo, Práca, Pravda, Predvoj, Príroda a spoločnosť, Rodina a škola, Slovenský rozhlas, Slovenka, Slovenská reč, Slovenské pohľady, Slovenský jazyk a literatúra, Smena, Svet socializmu, Učiteľské noviny, Új szó, Umelecké slovo, Televízia, Večerník, Život.
V Česku: Czechoslovak Life, Divadelní a filmové noviny, Estetika, Film a doba, Filmové a televizní noviny, Reportér, Rudé právo, Plamen, Tvorba.
V zahraničí publikoval v:
Francúzsko - Les Lettres Françaises; Juhoslávia - Telegram, Záhreb; NDR - Deutsche Filmkunst; Poľsko - Ekran Warszawski, Film polski, Kamera; SRN - Filmspiegel; Švédsko - Filmrutan; ZSSR - Iskusstvo kino, Sovetskij ekran.1967 Čestná cena SÚKK a SV ČSSP za preklad Maxim Gorkij: Život Klima Samgina
1968 - 70 Vedie scenáristicko-dramaturgický kurz na VŠMU
1970 Odborný pracovník SFÚ
1973 Trvalo na dôchodku
1972 - 78 Na čiernej listine aj ako prekladateľ
1972 - 89 Na čiernej listine ako filmový publicista
1978 - 89 Prekladateľská činnosť
1990 - 2007 Publikuje v časopisoch Dialóg, Film a doba, Film.sk, Filmová revue, Kino-Ikon, Kultúrny život, Mosty, Nové slovo, Pravda, Rádio Slobodná Európa, Sme.
1997 Čestný doktorát VŠMU
2000 Prémia SFZ, ÚSTT, LFSR za zborník.
Straty a nálezy 1948 - 98.
2000 Zlatá kamera 9. MFF Artfilm
Pamätná listina predsedu vlády k udeleniu Zlatej kamery
Cena slovenskej filmovej kritiky za Straty a nálezy 1948 - 98 .
2007 Cena Slnko v sieti za celoživotné dielo.
2011 Cena ministra kultúry za 2010
Ocenenia za memoáre Proti prúdu
2012 Čestné uznanie Egona Ervína Kischa KALF a AOSS
Tvorivá prémia SFZ, ÚSTV, LF
Cena Slovenských filmových novinárov
2015 Pribinov kríž II.stupňa
2016 Cena Romana Kaliského
2017 PEN-klub, čestné členstvo

Zdroj: https://www.pavel.branko.eu/ Pavel Branko

Foto: Xénia Liashuk

Bibliografia 

- Mikrodramaturgia dokumentarizmu, Bratislava (Slovenský filmový ústav, Národné kinematografické centrum) 1991, 95 str.; ISBN 80-85187-00-0. (O estetike dokumentarizmu.)

- Straty a nálezy I, 1948 - 98. Bratislava (Filmová a televízna fakulta VŠMU, Národné centrum pre audiovizuálne umenie) 1999, 225 str.; ISBN 80-85182-52-1. (Zbierka filmových recenzií publikovaná medzi rokmi 1948 až 1998 v rôznych filmových žurnáloch a v kultúrnej časti popredných slovenských denníkov.)

- Straty a nálezy II, 1963 - 2005. Bratislava (FOTOFO; FTF VŠMU; Slovenský filmový ústav) 2005, 260 str.; ISBN 80-85187-44-2.

- Straty a nálezy III, 1963 - 2007. Bratislava (FOTOFO, FTF VŠMU, SFÚ) 2007, 294 str.; ISBN 978-80-85187-48-9.

- Proti prúdu. Bratislava (Marenčin PT/SFÚ) 2011, 219 str.; ISBN 978-80-8114066-2; 978-80-8518759-5. (Autobiografia.)

- Úklady jazyka. Bratislava (Milanium/SFÚ) 2014, 270 str.; ISBN 978-80-89178-5-4 (Eseje o slovenčine, slovgličtine a iných -inách 1)

- Úskalia a slasti jazyka (Milanium/SFÚ) 2015, 311 str.; ISBN 978-80-89178-63-6 (Eseje o slovenčine, slovgličtine a iných -inách 2)

- Úlety a istoty jazyka, 2018

- Iris Kopcsayová a Pavel Branko: Ráno sa zobudím a nie som mŕtvy (Marenčin PT/SFÚ) 2016, 253 str.; ISBN 978-80-8114-737-1 (Rozhovory o láske a sexe, o bohu a smrti, ale aj o Trumpovi a populačnej explózii.)

- Gegen den Strom, 2018