Kto tvorí občianske združenie Rizóm


Pavel Matejovič

* 1963 (Skalica). Žije v Pezinku

Štúdium: 

1981 - 1985: Pedagogická fakulta v Nitre, učiteľstvo pre I. stupeň ZŠ 

2001: vedecká ašpirantúra v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry

Zamestnanie:

 • 1985 - 1994: učiteľ na základných školách v Bratislave, Petržalke
 • 1995 - 2011: klimatológ v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
 • od 1998:  literárny historik v  Ústave slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 • od 2012: vedeckovýskumný pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave

Záujmy: 

 • meteorológia, 3D grafika (Blender), výtvarné umenie 

Tamara Janecová

* 1988 (Bratislava),  žije v Bratislave.

Štúdium: 

 • 2007 - 2012: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenský jazyk a literatúra 
 • 2009 - 2014: Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor ruské a východoeurópske štúdiá 
 • 2012 - 2016: interné doktorandské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave; študijný odbor slovenská literatúra 

Zamestnanie:

 • pedagogický pracovník na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave,
  na  katedre slovenského jazyka a literatúry

Záujmy: 

ruská literatúra  

Jozef Pecho

* 1981 (Bánovce nad Bebravou), žije v Bratislave

Štúdium:  

 • Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 

Zamestnanie: 

 • od r. 2017 Klimatológ v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
 • od r. 2011 Výskumný pracovník na  Ústave fyziky atmosféry AV ČR

Záujmy:

popularizácia vedy, turistika,  cyklistika

Peter Butko

* 1955 (Bratislava), žije v Slovenskom Grobe a v Nagoji (Japonsko) 

Štúdium:

 • 1974 - 1979: Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, odbor fyzika
 • 1982 - 1986: Ph.D. štúdium na Univerzite Józsefa Attilu (dnes Szegedská univerzita) v Szegede (Maďarsko), odbor biologické vedy (biofyzika)
 • 1987 - 1992: postdoktorálne štúdiá na univerzitách v USA a Kanade

Zamestnanie: 

 • 1981 - 1989: vedecký pracovník na Ústave fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Ivanke pri Dunaji a v Košiciach
 • 1992 - 1994: vedecký pracovník na Institute for Biological Sciences of the National Research Council of Canada v Ottawe (Kanada)
 • 1994 - 1998: vedecký pracovník na Harvard Medical School a Brigham and Women´s Hospital v Bostone (USA)
 • 1998 - 2007: Assistent a Associate Professor na University of Southern Mississippi v Hattiesburgu (USA), odbor chémia a biochémia
 • 2007 - 2010: Associate Professor na University of Maryland v Baltimore (USA), odbor farmaceutické vedy
 • od 2011: profesor na Nagojskej univerzite v Nagoji (Japonsko), odbor chémia

Záujmy:

popularizácia vedy; zložité systémy, vrátane kultúry a civilizácie; Stanisław Lem, Jorge Luis Borges, Frank Zappa, Andrej Tarkovskij a podobní 

Jana Matejovičová

*1968 (Modra), žije v Pezinku

Štúdium: 

 • 1987-1993 Fakulta matematiky a fyziky Univerzity Komenského v Bratislave, Fyzika hraničných odborov

Zamestnanie:

 • 1994-1995 Učiteľka fyziky na gymnáziu
 • 1995-1997 administrátor, operátor na telekomunikačnom počítači v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
 • 1998-2004 asistentka námestníka riaditeľa v Slovenskom hydrometeorologickom ústave
 • od r. 2005 Pracovník odboru Kvalita ovzdušia v Slovenskom hydrometeorologickom ústave

Záujmy:

ochrana prírody, literatúra (faktu), hudba, záhrada